บริษัท โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ ถือกำเนิดจากการผลิตถังเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยประกอบกิจการดังกล่าวเรื่อยมาภายใต้ชื่อ โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 65 ปีจนถึงปัจจุบัน (โดยมีรากฐานการผลิตมากกว่า 81 ปี) โดยที่เราไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนปรัชญ

0

ดูทั้งหมด 


ลืมรหัสผ่าน
E-mail